Tűzvédelmi előadó

 

Képzést elvégző megszerezhető kompetenciái:

A tűzvédelmi előadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatokat lát el azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, létesítményeknél, amelyekre a vonatkozó jogszabály legfeljebb középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatását, illetve megbízását írja elő. Feladatai körében szakmailag előkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló, vezetői döntéseket és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében. A tűzvédelmi használati szabályokkal teljes mértékben tisztában van, a létesítés alapvető szabályait ismeri. Intézkedik a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezéséről, szabályozásáról, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítéséről és helyes kezeléséről papír alapon vagy elektronikus formában, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról, valamint a hiányosságok meg- szüntetéséről. Tűzvédelmi oktatást tart, szervez. Tűzvédelmi gyakorlatokat tervez és értékel. Kapcsolatot tart az illetékes hatósággal. Szakkérdésekben a munkavállalókkal, valamint a külső partnerekkel kommunikál. Munkáját részben önállóan, részben vezetői iránymutatás mellett, valamint a hatósággal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el. Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jogszerű és szakszerű teljesítése érdekében.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Alkalmassági követelmények:

  • Szakmai előképzettség: nem szükséges
  • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
  • Szakmai gyakorlat: nem szükséges

A képzés tartalma:

Tűzvédelmi kockázat-meghatározás, építmények tűzállósági megfelelősége, oltóanyag-szükséglet meghatározás, beavatkozási és kiürítési feltételek ellenőrzése, tűzszakasz méretek értékelése

A képzés óraszáma: 250 óra

Időtartama: 4 hónap

Időbeosztása: heti 3 alkalommal (hétfő – szerda délután, szombat délelőtt)

Tervezett indítás: 2023. 05. 20.

Vizsgára bocsátás feltétele: a képzés eredményes elvégzése, valamint a gyakorlat teljesítése

A képzés elvégzéséről a képző Tanúsítványt ad ki.

Vizsga: akkreditált vizsgaközpont szervezésében történik. A vizsgára való jelentkezésben segítséget nyújtunk.

Vizsga tartalma: írásbeli, gyakorlati vizsga.

Képzési díj: 190.000 Ft

Vizsgadíj: a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjszabása alapján (kb. 60.000 Ft)

A képzés díjára a képzés időtartamára havi részletfizetési lehetőség kérhető.

A Felnőttképzési Törvény értelmében a Diákhitel ZRt. igény szerint kölcsönt is nyújt a felnőttképzésekhez.

További információ: https://diakhitel.hu/kepzesihitel/

 

Jelentkezés