Számítógépes adatrögzítő

04153001 számú szakképesítés

Munkaterület leírása:

A szervezet által használt adatokat, információkat – előírásoknak megfelelően – összegyűjti, rendszerezi, feldolgozza és nyilvántartja. A rendelkezésére bocsátott szöveget, illetve adatállományt – számítógépen, a megfelelő programcsomagot használva – begépeli, az adatokat rögzíti. A tízujjas vakírás technikájával írásos dokumentumokat, kimutatásokat és iratokat készít, szerkeszt. Táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végez és dokumentumokat kezel, sokszorosít. Ellenőrzi a berögzített adatok megfelelőségét és a dokumentumszerkesztés eredményét. Az észlelt eltérések függvényében javításokat végez. A bevitt adatokat szükség esetén frissíti, illetve elvégzi a különböző szűréseket az adatállományokban. Munkájához elsősorban számítógépet; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket; ügyviteli programcsomagokat, illetve mobil IT eszközöket használ. Az előírásoknak megfelelően szakmai kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel és külső szervezetekkel.

Jelentkezés bemeneti feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmény: foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

Óraszám:   120 óra          (3 hónap)

A képzés formája:

Jelenléti oktatás, online oktatás, gyakorlat.

Időbeosztás: jelenléti oktatás esetén heti két alkalom hétköznap délután, vagy szombat délelőtt

Tervezett indítás: 2023.04.22.

A tanfolyamot indítani a fenti időpontban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Szakképesítést igazoló bizonyítvány

Szakmai követelmények:

 • A tízujjas vakírásmódszerével (legalább 100 leütés/perc sebességgel) dokumentumokat készít.
 • Az elektronikus ügyintézéshez használja a levelező szoftvereket.
 • Dokumentum-szerkesztési feladatokat végez.
 • A munkaadója érdekkörébe tartalmazó adatokat, információkat gyűjt, továbbít, elektronikus és hagyományos úton.
 • Elvégzi a szervezet által használt információinak rendszerszerű feldolgozását, nyilvántartását.
 • Információkat kódol és osztályoz.
 • Táblázat kezelő programokkal kimutatásokat készít, adatokat tölt fel, frissít és korrigál.
 • Megjeleníti az adatokat grafikonon, vagy diagramon.
 • Ügyviteli iratokat, irodai eszközöket kezel.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány megszerzése.

Vizsgatevékenység:

A szakképesítő vizsgát az akkreditált vizsgaközponttal együttműködve a képzés helyszínén is meg tudjuk valósítani.

 Vizsga témakörei:

 • Hivatalos dokumentum, üzleti levél készítése, továbbá irodatechnikai eszközök használatával megadott paraméterekkel rendelkező dokumentum előállítása. 1000-1500 leütés terjedelemben tízujjas vakírással szöveg gépelése, üzleti levél szerkesztése. Táblázat, grafikon készítése.
 • Egyoldalas, 10 oldal terjedelmű dokumentum szkennelése, másolása.

A képzés helyszíne:     Matéria Bt. oktatóterme (3530 Miskolc, Széchenyi út 88. sz.)

Időbeosztás:                Elmélet: heti 2 alkalom délután

Képzés díja: 120.000 Ft/fő

Vizsgadíj:       a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

 

Jelentkezés