Számítógép szerelő munkatárs

06193007 számú szakképesítés

KEOR kód:   0619 Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.

Munkaterület leírása:

A Számítógép szerelő munkatárs különböző informatikai eszközök szerelését, szervizelését látja el. A Számítógép szerelő munkatárs számítógép konfigurációt tervez és épít össze a meghatározott célfeladatnak megfelelően. Hibás, informatikában felhasznált, elektronikai eszköz (PC, laptop, nyomtató stb.) szerelését hajtja végre szakszerűen, az adott eszközben  hibát azonosítja és a megfelelő alkatrésszel pótolja, cseréli azt. Kliens számítógépet telepít egy népszerű kliens oldali népszerű operációs rendszerrel (Microsoft Windows, Ubuntu Li-nux) és alapvetően konfigurálja azt a tulajdonos igényeinek megfelelően. Az alapvető infor-matikai infrastruktúrát karbantartja a technikus, vagy magasabb képesítéssel rendelkező rend-szergazda munkatárs által meghatározott módon.

Jelentkezés bemeneti feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: –

Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

Óraszám: 240 óra            (3 hónap)

A képzés formája:

Jelenléti oktatás, online oktatás, gyakorlat.

Időbeosztás: jelenléti oktatás esetén heti két alkalom hétköznap délután vagy szombat délelőtt

Tervezett indítás: 2023. 05. 13.

A tanfolyamot indítani a fenti időpontban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Szakképesítést igazoló bizonyítvány

Szakmai követelmények:

  • Számítógépes hardver elemeket válogat össze egy célkonfiguráció felépítéséhez., számítógépet épít megadott hardver elemek alapján.
  • Informatikában fel-használt elektronikai eszközben hibát azonosít, elhárít, javít
  • Hibák azonosításához mérőműszereket alkalmaz (pl. multi-méter, táptesztelő, kábeltesztelő).
  • Kliens számítógépet telepít, az alapvető konfigurációkat beállítja.
  • Informatikai infrastruktúrát karbantart, hálózatot figyel, ellenőriz

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány megszerzése.

Vizsgatevékenység:

 Akkreditált vizsgaközpontban, a vizsga szervezése a képzési helyen lehetséges.

 Írásbeli vizsga:

  1.  Számítógép szerelés elméleti ismeretek
  2. 25 db feleletválasztásos tesztkérdés

Projektfeladat: (gyakorlati feladat)

A gyakorlati vizsgán egy számítógép összeszerelését kell végrehajtani. A számítógépet egy célkonfigurációnak megfelelően kell összeépíteni, melyet az adott vizsgahelyszínen rendelkezésre álló hardver elemekből összeválogatva kell a vizsgázónak elkészítenie. A vizsgázó a feladat megoldása során kiválogatja a feladat megoldásához szükséges hardver elemeket, előkészíti azokat, majd összeszereli a konfigurációt. A szerelés során előfordulhat, hogy nem mindegyik hardver működőképes, amely kiválogatásra került, ekkor a hibát azonosítania kell a vizsgázónak és csere alkatrészt kérni, illetve beépíteni a hibás elem helyére. A szerelés végeztével egy, a vizsgán meghatározott (Microsoft Windows vagy Ubuntu Linux), kliens oldali operációs rendszert telepít az összeépített konfigurációra, melyet alapvetően konfigurál és biztosítja, hogy élő hálózati kapcsolat legyen a számítógépen. Az elkészült számítógépet bemutatja a vizsgabizottságnak, akik helyben ellenőrzik, hogy a szerelés és telepítés megfelelően ment-e végbe és a megadott értékelési szempontok közül melyik teljesül, illetve hány pontot adnak rá.

A képzés helyszíne:       Elmélet: Matéria Bt. oktatóterme (3530 Miskolc, Széchenyi út 88. sz.)

Gyakorlat: ugyanott

Időbeosztás:                     Elmélet: heti 2 alkalom délután

Gyakorlat: hétvégén, szombati napokon.

Képzés díja: 190.000 Ft/fő

Vizsgadíj:       a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően

A szakképesítő vizsgát az akkreditált vizsgaközponttal együttműködve a képzés helyszínén is meg tudjuk valósítani.

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk. 

Jelentkezés