Segédgondozó

A Szociális ápoló és gondozó szakma részszakmája

A segédgondozó az alapszolgáltatás és szakosított ellátás területén alapgondozási feladatokat lát el. A mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek részére úgy nyújt gondozást. Elvégzi a fiziológiai szükségletek felmérését, és részt vesz azok kielégítésében. Együttműködik a családdal, a családsegítővel, a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozóval, a gyermekvédelmi szolgálattal, az egészségügyi és szociális szakszemélyzettel a szolgáltatások elérésének biztosítása érdekében. Segíti a háztartási munkák, a mindennapi ügyintézés elvégzését.

A részszakmával betölthető munkakör(ök):
5223 Házi gondozó Házi ápoló, Házi szociális gondozó, Otthoni ápolási asszisztens

A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

A képzés időtartama: 7 hónap

A képzés formája:
távoktatás (online), jelenléti oktatás (konzultáció)
Jelenléti oktatás szombati napokon 9.00-15.00 óráig

Időbeosztás:
Távoktatás: a csoport igényéhez alkalmazkodva
Jelenléti oktatás: szombatonként, meghatározott dátum szerint

Tervezett indítás: 2024. február közepe

A képzés témakörei:

  • Szakmai személyiségfejlesztés
  • Elsősegélynyújtás
  • Társadalomismeret
  • Gondozási alapismeretek (alapellátásban, szakellátásban)
  • Gondozási szükségletek felmérése
  • Ápolási alapismeretek
  • Beteg megfigyelés
  • Gondozási, ápolási adminisztráció

Gyakorlat: szociális intézményben (szükség esetén gyakorlati helyet biztosítunk)

Vizsgára bocsátás feltétele: a képzés elvégzése, a képző által kiadott tanúsítvány megszerzése.

Vizsga:  Akkreditált vizsgaközpont szervezésében. A vizsgát csoportos szervezésben a képzési helyszínen található szociális intézményben az akkreditált vizsgaközpont közreműködésével biztosítjuk.

Vizsgafeladat: gyakorlati vizsga szociális intézményben egy gondozott gondozási feladatainak ellátása.

Bizonyítvány: Segédgondozó végzettséget igazoló bizonyítvány (résszakképesítés)

Képzési díj:  160.000 Ft

Vizsgadíj: akkreditált vizsgaközpont díja szerint 43.000 Ft.

A szakképesítő vizsgát az általunk kiadott tanúsítványt követően egy független, akkreditált vizsgaközponttal a képzés helyszínén megszervezzük, így nem kell egyénileg vizsgaközpontot keresni, és idegen környezetben, egyéni jelentkezés útján vizsgázni!

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

Jelentkezés