Pedagógiai munkatárs
(Pedagógiai asszisztens)

01194002 számú szakképesítés

Munkaterület leírása:
A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánás-módot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Jelentkezés bemeneti feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nincs
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nincs

Időtartam:  7 hónap

A képzés formája:
távoktatás (online), jelenléti oktatás (konzultáció)
Jelenléti oktatás szombati napokon 9.00-15.00 óráig
Gyakorlat: közoktatási és gyermeknevelési intézményekben

Időbeosztás:
Távoktatás: a csoport igényéhez alkalmazkodva
Jelenléti oktatás: szombatonként, meghatározott dátum szerint

Tervezett indítás: 2024.02.17.

A tanfolyamot indítani a fenti időpontban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Szakképesítést igazoló bizonyítvány

Szakmai követelmények:

  • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
  • Családpedagógiai alapismeretek
  • Szabadidő pedagógia
  • Gondozás és egészségnevelés
  • Kommunikáció és viselkedéskultúra

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés befejezéséről  a képző intézmény által kiállított tanúsítvány megszerzése.
40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

Vizsga témakörei:

Írásbeli vizsgatevékenység:

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek, a családpedagógiai alapismeretek, a szabadidőpedagógia gondozás és egészségnevelés, valamint a kommunikáció és viselkedéskultúra témakörök elméleti jellegű ismereteiből

Formája: Teszt feladat megoldása: papír alapon

Gyakorlati vizsgatevékenység:

Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása kihúzott tétel alapján.

Szóbeli vizsgatevékenység:

Központi szóbeli tételek alapján, melyek a képzés szakmai követelményei alapján központilag kerülnek összeállításra.

Képzés díja: 170.000 Ft

Vizsgadíj:       a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően (50-50 eFt között)

A szakképesítő vizsgát az általunk kiadott tanúsítványt követően egy független, akkreditált vizsgaközponttal a képzés helyszínén megszervezzük, így nem kell egyénileg vizsgaközpontot keresni, és idegen környezetben, egyéni jelentkezés útján vizsgázni!

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

 

Jelentkezés