Pedagógiai munkatárs
(Pedagógiai asszisztens)

01194002 számú szakképesítés

KEOR szám: 0119

Munkaterület leírása:

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánás-módot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Jelentkezés bemeneti feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmény: –

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

Óraszám:  900 óra          (7 hónap)

A képzés formája:

Jelenléti oktatás, online oktatás, intézményi és tantermi gyakorlat.

Időbeosztás: jelenléti oktatás esetén heti két alkalom hétköznap délután, vagy szombat délelőtt

Tervezett indítás: 2023. 05. 06.

A tanfolyamot indítani a fenti időpontban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Szakképesítést igazoló bizonyítvány

Szakmai követelmények:

  • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
  • Családpedagógiai alapismeretek
  • Szabadidő pedagógia
  • Gondozás és egészségnevelés
  • Kommunikáció és viselkedéskultúra

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés befejezéséről  a képző intézmény által kiállított tanúsítvány megszerzése.

40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

Vizsga témakörei:

Írásbeli vizsgatevékenység:

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek, a családpedagógiai alapismeretek, a szabadidőpedagógia gondozás és egészségnevelés, valamint a kommunikáció és viselkedéskultúra témakörök elméleti jellegű ismereteiből

Formája: Teszt feladat megoldása: papír alapon

Gyakorlati vizsgatevékenység:

Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása kihúzott tétel alapján.

Szóbeli vizsgatevékenység:

Központi szóbeli tételek alapján, melyek a képzés szakmai követelményei alapján központilag kerülnek összeállításra.

A képzés helyszíne:    Elmélet: Matéria Bt. oktatóterme (3530 Miskolc, Széchenyi út 88. sz.)

Gyakorlat: közoktatási és gyermeknevelési intézményekben.

Időbeosztás:                Heti 2 alkalom délután, vagy szombaton délelőtt.

Képzés díja: 210.000 Ft/fő

Vizsgadíj:       a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően

A szakképesítő vizsgát az akkreditált vizsgaközponttal együttműködve a képzés helyszínén is meg tudjuk valósítani.

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

 

Jelentkezés