Pedagógiai munkatárs
(Gyógypedagógiai asszisztens)

01194001 számú szakképesítés

KEOR szám: 0119

Munkaterület leírása:

A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmény: –

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

Óraszám:  900 óra          (7  hónap)

A képzés formája:

Jelenléti oktatás, online oktatás, intézményi és tantermi gyakorlat.

Időbeosztás: jelenléti oktatás esetén heti két alkalom hétköznap délután, vagy szombat délelőtt

Tervezett indítás: 2023. 05. 06.

A tanfolyamot indítani a fenti időpontban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Szakképesítést igazoló bizonyítvány

 Szakmai követelmények:

  • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
  • Általános gyógypedagógia ismeretek
  • Speciális gyógypedagógia ismeretek

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés befejezéséről  a képző intézmény által kiállított tanúsítvány megszerzése.

40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

Vizsga témakörei:

Írásbeli vizsgatevékenység:

  • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
  • Általános gyógypedagógia ismeretek
  • Speciális gyógypedagógia ismeretek

Formája: Teszt feladat megoldása: papír alapon,

Gyakorlati vizsgatevékenység:

Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása kihúzott tétel alapján.

Szóbeli vizsgatevékenység:

Központi szóbeli tételek alapján, melyek a képzés szakmai követelményei alapján központilag kerülnek összeállításra.

A képzés helyszíne:    Elmélet: Matéria Bt. oktatóterme (3530 Miskolc, Széchenyi út 88. sz.)

Gyakorlat: közoktatási és gyermeknevelési intézményekben.

Időbeosztás:                Heti 2 alkalom délután, vagy szombaton délelőtt.

Képzés díja: 210.000 Ft/fő

Vizsgadíj:      a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően

A szakképesítő vizsgát az akkreditált vizsgaközponttal együttműködve a képzés helyszínén is meg tudjuk valósítani.

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

 

Jelentkezés