Pedagógiai munkatárs
(Gyógypedagógiai asszisztens)

01194001 számú szakképesítés

Munkaterület leírása:
A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Jelentkezés bemeneti feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nincs
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nincs

Időtartam:  7 hónap

A képzés formája:
távoktatás (online), jelenléti oktatás (konzultáció)
Jelenléti oktatás szombati napokon 9.00-15.00 óráig
Gyakorlat: közoktatási és gyermeknevelési intézményekben

Időbeosztás:
Távoktatás: a csoport igényéhez alkalmazkodva
Jelenléti oktatás: szombatonként, meghatározott dátum szerint

Tervezett indítás: 2024.02.17.

A tanfolyamot indítani a fenti időpontban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Szakképesítést igazoló bizonyítvány

 Szakmai követelmények:

  • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
  • Általános gyógypedagógia ismeretek
  • Speciális gyógypedagógia ismeretek

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés befejezéséről  a képző intézmény által kiállított tanúsítvány megszerzése.

40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

Vizsga témakörei:

Írásbeli vizsgatevékenység:

  • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
  • Általános gyógypedagógia ismeretek
  • Speciális gyógypedagógia ismeretek

Formája: Teszt feladat megoldása: papír alapon

Gyakorlati vizsgatevékenység:

Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása kihúzott tétel alapján.

Szóbeli vizsgatevékenység:

Központi szóbeli tételek alapján, melyek a képzés szakmai követelményei alapján központilag kerülnek összeállításra.

Képzés díja: 170.000 Ft

Vizsgadíj:       a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően (50-50 eFt között)

A szakképesítő vizsgát az általunk kiadott tanúsítványt követően egy független, akkreditált vizsgaközponttal a képzés helyszínén megszervezzük, így nem kell egyénileg vizsgaközpontot keresni, és idegen környezetben, egyéni jelentkezés útján vizsgázni!

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

 

Jelentkezés