Pálinkakészítő

07214018 számú szakképesítés

KEOR kód:  0721 Élelmiszergyártás

Munkaterület leírása:

A pálinkakészítő pálinkafőzéshez, készítéshez értő, a szaktechnológia alkalmazásában jártas szakember. Elvégzi a cefrekészítést és erjesztést és a kierjedt cefre kezelését, lepárlását, a köztestermék – nyers párlat kezelését, érlelését, az elkészült pálinkát, – gyümölcs- vagy borpárlatot – a piaci igényeknek megfelelő formában palackozza. Kezeli és működteti a pálinkafőzési műveletekhez tartozó gépeket és berendezéseket. A szaktechnológia során szükséges laboratóriumi alapvizsgálatokat elvégezi, méréseinek eredményét értelmezni képes, a szükséges technológiai lépéseket mérési eredményei alapján megtervezi, végrehajtja. Ismeri és alkalmazza a jövedéki termék adózására, elszámolására vonatkozó hatályos jogszabályokat, rendelkezéseket. Szakmai alapismeretei alapján pálinkakóstolót, -bemutatót tart. Munkája során a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával, a jó gyártási gyakorlat (GMP) szemléletével végzi.

Jelentkezés bemeneti feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: –

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

Óraszám: 300 óra      (3 hónap)

A képzés formája:

Jelenléti oktatás, online oktatás, gyakorlat.

Időbeosztás: jelenléti oktatás esetén heti két alkalom hétköznap délután vagy szombat délelőtt

Tervezett indítás: 2023. 05. 13.

A tanfolyamot indítani a fenti időpontban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Szakképesítést igazoló bizonyítvány.

Szakmai követelmények:

  • Fogadja, érkezteti, átveszi a pálinkafőző üzembe szállított gyümölcspálinka és egyéb pálinka alapanyagokat.
  • A technológiai célnak megfelelően feldolgozza a pálinkafőzés alapanyagait, elkészíti, kezeli és előkészíti erjesztésre a cefrét. Előkészíti és beadagolja a feldolgozás során alkalmazott segéd- és adalékanyagokat. Kezeli a cefrekészítés gépeit, berendezéseit.
  • Cefrét erjeszt, egyéb párlási alapokat, (bor és borászati melléktermékek) párlásra előkészít.
  • Különböző lepárlási technológiák alkalmazásával pálinkát főz.
  • Alkalmazza a pálinka tisztítási és stabilizálási technológiákat.
  • Technológiai céltól függően érleli a pálinkát, párlatot. Nyomon követi, előírás szerint detektálja a pálinka érésének folyamatát. Figyelemmel kíséri a párlat fejlődését.
  • Előkészíti a pálinkát a töltéshez. Különböző módszerekkel, technikákkal pálinkát palackoz és kiszerel.
  • A pálinkafőzési technológia követése érdekében analitikai méréseket, érzékszervi vizsgálatokat végez.
  • Szakszerűen kezeli a pálinka készítés során keletkezett melléktermékeket és hulladékokat.
  • Alkalmazza a vonatkozó hatályos jogszabályokat, rendelkezéseket, a Jövedéki törvényt és az Élelmiszerkönyvi termékleírásokat. Vezeti a szükséges hivatalos nyilvántartásokat, a szakmai adminisztrációt.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

 A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsgatevékenység:

 Akkreditált vizsgaközpontban

Írásbeli vizsga: Pálinkakészítési ismeretek

20 feladat, melyek közt rövid kifejtős feladatok, feleletválasztásos feladatok, alapvető szakmai számolási feladatok találhatóak.

Projektfeladat: gyakorlati vizsga szakmai beszélgetéssel és vizsgapálinka, vizsgapálinka készítés bemutatása.

A képzés helyszíne:     Elmélet: Matéria Bt. oktatóterme (3530 Miskolc, Széchenyi út 88. sz.)

Gyakorlat: Pálinkafőző kisüzem.

Időbeosztás:                jelenléti oktatás esetén heti 2 alkalom hétköznap délután vagy szombat délelőtt,

Képzés díja: 200.000 Ft/fő

Vizsgadíj:       a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően

A szakképesítő vizsgát az akkreditált vizsgaközponttal együttműködve a képzés helyszínén is meg tudjuk valósítani.

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

 

Jelentkezés