Munkavédelmi képviselők 16 órás alapképzése

Engedély száma: E-000094/2014/D034

A képzés célja:

A munkavédelem jogszabályi hátterének, a munkavédelmi képviselők szerepének az áttekintése, felkészítésük feladatai ellátására.

Időtartama: 16 óra, két nap

Időpontja: a jelentkezők létszámának függvényében indul

A képzés tartalma:

Első nap: Munkavédelmi alapismeretek

 • A munkavédelem jogszabályi hátterének áttekintése, a munkavédelem és a munkaügy kapcsolata.
 •  A munkavédelmi képviselők kijelölésének, képzésének szabályai, a munkavédelmi képviselők feladatellátásával kapcsolatos jogok és kötelmek rendszere
 • A Mvt. 54.§ a hozzá kapcsolódó munkavédelmi és munkaegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek figyelembevételével a kockázat értékeléssel, a kockázatbecsléssel kapcsolatos feladatok ismerete.
 • A munkaköri alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos előírások.
 • Az egyes ágazatokon belül előforduló speciális kockázatok (kémiai, biológiai, legionella, pszicho szociális) ismertetése példákon keresztül, vészhelyzetek esetén a szükséges teendők ismertetése
 • Kockázatkezelés az egyéni és kollektív védelem alkalmazásával
 • Baleset, munkabaleset, úti baleset, kvázi baleset, incidens, foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció fogalmainak ismertetése, a balesetekkel, fokozott expozíciókkal, foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kötelmek a munkavédelmi képviselő szempontjából. A munkabaleseti jegyzőkönyv, az üzemi baleseti jegyzőkönyv, részeinek és kitöltésének egyszerűsített ismertetése
 • A foglalkoztatási hatóságra vonatkozó új szervezeti szabályok és hatáskörök, bírságolási gyakorlat.

Második nap: A munkavédelmi képviselők szerepe és feladatai a gyakorlatban

 •  A munkavédelmi képviselő feladatai, kötelezettségei, jogosultsága
 • A munkavédelmi törvény vonatkozó jogszabályai és adott éven belüli változásai
 • A munkavédelmi képviselet ellátása, a munkavédelmi képviselő jogállása, jogok és kötelezettségek, a képviselő kedvezményei
 • Munkaterületek ellenőrzésének tapasztalatai a munkavédelmi szakemberek szemszögéből
 • A munkavédelmi képviselők szerepe a munkahelyi biztonság növelésében, a biztonság növelésére alkalmazott eszközök, újítások bemutatása
 • A munkáltatóval való együttműködés, a Hatósággal való kapcsolat
 • A munkavédelem országos programjából adódó feladatok
 • A munkavédelmi képviselő gyakorlati feladatai: munkahelyek, munkaeszközök, egyéni védőeszközök ellenőrzése, a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések, részvétel a munkabalesetek kivizsgálásában. A munkáltató kötelezettségei.
 • A munkavédelmi oktatás részletes szabályai, a munkafolyamatokra vonatkozó speciális munkavédelmi követelmények, munkaeszközök biztonságtechnikája., ágazati specialitások.

Részvételi díj: 38.600 Ft/fő (A képzés szakmai programja felnőttképzési program nyilvántartási számmal rendelkezik, ezért ÁFA mentes)

Jelentkezési lap

 

Munkavédelmi képviselők 8 órás továbbképzése
Engedély száma: E-000094/2014//D035

A képzés célja:

A munkavédelmi képviselők gyakorlati tevékenységének és a munkavédelem időszerű feladatainak, kérdéseinek az áttekintése, megbeszélése.

Időtartama: 8 óra, egy nap

Időpontja: a jelentkezők létszámának függvényében indul

A képzés tartalma:

 • A munkavédelmi képviselők szerepe és feladatai a gyakorlatban
 • A munkavédelmi képviselő feladatai, kötelezettségei, jogosultsága
 • A munkavédelmi törvény vonatkozó jogszabályai és adott éven belüli változásai
 • A munkavédelmi képviselet ellátása, a munkavédelmi képviselő jogállása, jogok és kötelezettségek, a képviselő kedvezményei
 • Munkaterületek ellenőrzésének tapasztalatai a munkavédelmi szakemberek szemszögéből
 • A munkavédelmi képviselők szerepe a munkahelyi biztonság növelésében, a biztonság növelésére alkalmazott eszközök, újítások bemutatása
 • A munkáltatóval való együttműködés, a Hatósággal való kapcsolat
 • A munkavédelem országos programjából adódó feladatok
 • A munkavédelmi képviselő gyakorlati feladatai: munkahelyek, munkaeszközök, egyéni védőeszközök ellenőrzése, a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések, részvétel a munkabalesetek kivizsgálásában. A munkáltató kötelezettségei.
 • A munkavédelmi oktatás részletes szabályai, a munkafolyamatokra vonatkozó speciális munkavédelmi követelmények, munkaeszközök biztonságtechnikája., ágazati specialitások.

Részvételi díj: 20.600 Ft/fő (A képzés szakmai programja felnőttképzési program nyilvántartási számmal rendelkezik, ezért ÁFA mentes)

Előadó:

dr. Bujtor Gyula LL.M. munkaügyi, munkavédelmi és adatvédelmi tanácsadó

A két napra együtt, de egy-egy napra külön-külön is lehet jelentkezni.

Jelentkezésüket a materiabt@t-online.hu e-mail címen, a 06-30 / 956-56-12  telefonszámon, vagy a lenti linken elérhető online jelentkezési lapon várjuk.

Jelentkezési lap