Munkavédelmi képviselők 16 órás alapképzése

A képzés célja:
A munkavédelem jogszabályi hátterének, a munkavédelmi képviselők szerepének az áttekintése, felkészítésük feladatai ellátására.
Időtartama: 16 óra, két nap
Időpont: 2023. április 19-20.-án  9:00 – 16:00 óra

Előadó:                      dr. Bujtor Gyula LL.M munkaügyi, munkavédelmi és adatvédelmi tanácsadó
Helyszíne:                 MOKKA HOUSE Kft. Konferencia terme
3516 Miskolc, Pesti út 52. sz. (ingyenes gépkocsi parkoló a helyszínen rendelkezésre áll)

A képzés tartalma:

Első nap: 2023. április 19. – Munkavédelmi alapismeretek

– A munkavédelem jogszabályi hátterének áttekintése, a munkavédelem és a munkaügy kapcsolata.
– A munkavédelmi képviselők kijelölésének, képzésének szabályai, a munkavédelmi képviselők feladatellátásával kapcsolatos jogok és kötelmek rendszere
– A Mvt. 54.§ a hozzá kapcsolódó munkavédelmi és munkaegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek figyelembevételével a kockázat értékeléssel, a kockázatbecsléssel kapcsolatos feladatok ismerete.
– A munkaköri alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos előírások.
– Az egyes ágazatokon belül előforduló speciális kockázatok (kémiai, biológiai, legionella, pszicho szociális) ismertetése példákon keresztül, vészhelyzetek esetén a szükséges teendők ismertetése
– Kockázatkezelés az egyéni és kollektív védelem alkalmazásával
– Baleset, munkabaleset, úti baleset, kvázi baleset, incidens, foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció fogalmainak ismertetése, a balesetekkel, fokozott expozíciókkal, foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kötelmek a munkavédelmi képviselő szempontjából. A munkabaleseti jegyzőkönyv, az üzemi baleseti jegyzőkönyv, részeinek és kitöltésének egyszerűsített ismertetése
– A foglalkoztatási hatóságra vonatkozó új szervezeti szabályok és hatáskörök, bírságolási gyakorlat.

Második nap: 2023. április 20. – A munkavédelmi képviselők szerepe és feladatai a gyakorlatban

– A munkavédelmi képviselő feladatai, kötelezettségei, jogosultsága
– A munkavédelmi törvény vonatkozó jogszabályai és adott éven belüli változásai
– A munkavédelmi képviselet ellátása, a munkavédelmi képviselő jogállása, jogok és kötelezettségek, a képviselő kedvezményei
– Munkaterületek ellenőrzésének tapasztalatai a munkavédelmi szakemberek szemszögéből
– A munkavédelmi képviselők szerepe a munkahelyi biztonság növelésében, a biztonság növelésére alkalmazott eszközök, újítások bemutatása
– A munkáltatóval való együttműködés, a Hatósággal való kapcsolat
– A munkavédelem országos programjából adódó feladatok
– A munkavédelmi képviselő gyakorlati feladatai: munkahelyek, munkaeszközök, egyéni védőeszközök ellenőrzése, a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések, részvétel a munkabalesetek kivizsgálásában. A munkáltató kötelezettségei.
– A munkavédelmi oktatás részletes szabályai, a munkafolyamatokra vonatkozó speciális munkavédelmi követelmények, munkaeszközök biztonságtechnikája., ágazati specialitások.
– A Munkavédelmi Törvény 2023. évi változásának gyakorlati kérdései.

Részvételi díj: 43.200 Ft/fő
(A képzés szakmai programja felnőttképzési program nyilvántartási számmal rendelkezik, ezért ÁFA mentes)

Jelentkezési lap

 

Munkavédelmi képviselők 8 órás  továbbképzése

A képzés célja:
A munkavédelmi képviselők gyakorlati tevékenységének és a munkavédelem időszerű feladatainak, kérdéseinek az áttekintése., megbeszélése.

Időtartama: 8 óra, egy nap
Időpont:  2023. április 20-án 9.00 -16.00 óra

Előadó:                      dr. Bujtor Gyula LL.M munkaügyi, munkavédelmi és adatvédelmi tanácsadó
Helyszíne:                 MOKKA HOUSE Kft. Konferencia terme
3516 Miskolc, Pesti út 52. sz. (ingyenes gépkocsi parkoló a helyszínen rendelkezésre áll)

A képzés tartalma:

A munkavédelmi képviselők szerepe és feladatai a gyakorlatban
– A munkavédelmi képviselő feladatai, kötelezettségei, jogosultsága
– A munkavédelmi törvény vonatkozó jogszabályai és adott éven belüli változásai
– A munkavédelmi képviselet ellátása, a munkavédelmi képviselő jogállása,  jogok és kötelezettségek, a képviselő kedvezményei
– Munkaterületek ellenőrzésének tapasztalatai a munkavédelmi szakemberek szemszögéből
– A munkavédelmi képviselők szerepe a munkahelyi biztonság növelésében, a biztonság növelésére alkalmazott eszközök, újítások bemutatása
– A munkáltatóval való együttműködés, a Hatósággal való kapcsolat
– A munkavédelem országos programjából adódó feladatok
– A munkavédelmi képviselő gyakorlati feladatai: munkahelyek, munkaeszközök, egyéni védőeszközök ellenőrzése, a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések, részvétel a munkabalesetek kivizsgálásában. A munkáltató kötelezettségei.
– A munkavédelmi oktatás részletes szabályai, a munkafolyamatokra vonatkozó speciális munkavédelmi követelmények, munkaeszközök biztonságtechnikája., ágazati specialitások.
– A Munkavédelmi Törvény 2023. évi változásának gyakorlati kérdései.

Részvételi díj: 21.600 Ft/fő
A képzés szakmai programja felnőttképzési program nyilvántartási számmal rendelkezik, ezért ÁFA mentes)

 

Jelentkezési lap