Munkavédelmi képviselők 16 órás  alapképzése

Előadó: dr. Bujtor Gyula LL.M munkaügyi, munkavédelmi és adatvédelmi tanácsadó
Időpontja: 2023. szeptember 20 – 21-én. 9.00 – 15.30 óráig (két nap)
Helyszíne: MOKKA HOUSE Kft. Konferencia terme
3516 Miskolc, Pesti út 52. sz. (ingyenes gépkocsi parkoló a helyszínen rendelkezésre áll)
Időtartama: 16 óra

A képzéssel ellátható tevékenység:

A munkavédelmi képviselő  az egészséget nem veszélyeztető, és biztonságos  munkavégzéssel összefüggő munkavállalói  jogokat  és érdekeket képviseli. Meggyőződik a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munka végzés követelményeinek  érvényesüléséről, így különösen a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról;  az egészség megóvására, illetve a munkabalesetek  és foglalkozási megbetegedések megelőzésére hozott intézkedések végrehajtásáról; a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.

Az alapképzést elvégző munkavédelmi képviselő képes

 • A munkavállalók jogait és érdekeit képviselni, ellátni a jogszabályokban meghatározott jogosultságait, feladatait
 • Részt venni a munkahelyeken az egészségre és a biztonságra vonatkozó munkáltatói döntések előkészítésében, munkavédelmi kérdésekben véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni, intézkedéseket kezdeményezni,
 • Részt venni a balesetek kivizsgálásában, közreműködni a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expoziciós eset körülményeinek feltárásában. 

A képzés témakörei:

Első nap:
Munkavédelmi alapismeretek

A munkavédelem jogszabályi hátterének áttekintése, a munkavédelem és a munkaügy kapcsolata.
A munkavédelmi képviselők kijelölésének, képzésének szabályai, a munkavédelmi képviselők feladatellátásával kapcsolatos jogok és kötelmek rendszere.
A Mvt. 54.§ a hozzá kapcsolódó munkavédelmi és munkaegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek figyelembevételével a kockázat értékeléssel, a kockázatbecsléssel kapcsolatos feladatok ismerete.
A munkaköri alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos előírások.
Az egyes ágazatokon belül előforduló speciális kockázatok (kémiai, biológiai, legionella, pszicho szociális) ismertetése példákon keresztül, vészhelyzetek esetén a szükséges teendők ismertetése
Kockázatkezelés az egyéni és kollektív védelem alkalmazásával
Baleset, munkabaleset, úti baleset, kvázi baleset, incidens, foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció fogalmainak ismertetése, a balesetekkel, fokozott expozíciókkal, foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kötelmek a munkavédelmi képviselő szempontjából.
A munkabaleseti jegyzőkönyv, az üzemi baleseti jegyzőkönyv, részeinek és kitöltésének egyszerűsített ismertetése
A foglalkoztatási hatóságra vonatkozó új szervezeti szabályok és hatáskörök, bírságolási gyakorlat.

Konzultáció:  a részvevők által felvetett kérdések, problémák megbeszélése.

Második nap:

 1. A munkavédelmi képviselők feladat ellátása a gyakorlatban

A munkavédelmi törvény vonatkozó jogszabályai és adott éven belüli változásai
A munkavédelmi képviselő feladatai, kötelezettségei, jogosultsága
A munkavédelmi képviselet ellátása, a munkavédelmi képviselő jogállása, jogok és kötelezettségek, a képviselő kedvezményei

 1. A munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei

A munkahelyekre vonatkozó minimális munkavédelmi követelmények
A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi  jelzések

 1. Munkaeszközök biztonsága

 

Gépek alapvető biztonsági követelményei
Munkaeszközök és használatuk egészségügyi követelményei
Különleges munkaeszközök használatára vonatkozó követelmények (létra, munkaállvány, mozgó munkaeszköz, stb.)
Veszélyesnek minősülő gépek, munkaeszközök

 1. A klímaváltozás hatásai

Az éghajlatváltozás alakulása
A klímaváltozás közvetlen és közvetett hatásai
A klímaváltozás hatása a munkavállalók egészségére és biztonságára
Munkavégzés kedvezőtlen klimatikus körülmények között
A hőségben és a hidegben végzett munka veszélyei
Megelőző intézkedések a munkahelyi klíma kedvezőtlen hatásai szemben

 1. Konzultáció: a részvevők által felvetett kérdések, problémák megbeszélése

 Részvételi díj: 40.200 Ft./fő

 

Munkavédelmi képviselők 8 órás  továbbképzése

 

 

Időtartama: 8 óra (egy nap)

Időpontja: 2023. szeptember 21.-én  9.00 óra

 

Megszerezhető ismeretek:

Az  általános munkavédelmi és munkabiztonsági jogszabályok ismereteinek birtokában  a munkavédelmi képviselő gyakorlati tevékenységének, jogainak és kötelezettségeinek,  a munkavédelem időszerű feladatainak, kérdéseinek az áttekintése, megbeszélése.

A képzés tartalma:

 1. A munkavédelmi képviselők feladatellátása a gyakorlatban

 

A munkavédelmi törvény vonatkozó jogszabályai és adott éven belüli változásai

A munkavédelmi képviselő feladatai, kötelezettségei, jogosultsága

A munkavédelmi képviselet ellátása, a munkavédelmi képviselő jogállása, jogok és kötelezettségek, a képviselő kedvezményei

 

 1. A munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei

 

A munkahelyekre vonatkozó minimális munkavédelmi követelmények

A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi  jelzések

 

 1. Munkaeszközök biztonsága

 

Gépek alapvető biztonsági követelményei

Munkaeszközök és használatuk egészségügyi követelményei

Különleges munkaeszközök használatára vonatkozó követelmények (létra, munkaállvány, mozgó munkaeszköz, stb.)

Veszélyesnek minősülő gépek, munkaeszközök

 

 1. A klímaváltozás hatásai

 

Az éghajlatváltozás alakulása

A klímaváltozás közvetlen és közvetett hatásai

A klímaváltozás hatása a munkavállalók egészségére és biztonságára

Munkavégzés kedvezőtlen klimatikus körülmények között

A hőségben és a hidegben végzett munka veszélyei

Megelőző intézkedések a munkahelyi klíma kedvezőtlen hatásaival  szemben

 

 1. Konzultáció: a részvevők által felvetett kérdések, problémák megbeszélése

 

Részvételi díj: 21.600 Ft/