Munkavédelmi képviselők képzése

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása értelmében 2023. január 1-től
a munkavédelmi képviselők képzése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
(Fktv) alapján szervezhető felnőttképzési nyilvántartással, illetve engedéllyel rendelkező
képző által. A munkavédelmi képviselőnek megválasztását követő hat hónapon belül részt
kell vennie egy 16 óraszámú alapképzésen, majd ezt követően, valamint újraválasztása
esetén évente legalább 8 órás továbbképzésen. A 8 órás továbbképzés tematikája évente
más-más központilag előírt témakört kell hogy tartalmazzon, a munkavédelmi képviselő két
egymást követő évben ugyanazon tartalmú képzésen nem vehet részt.

A 16 órás alapképzés tartalma bővebben

Munkavédelmi képviselők 16 órás alapképzése

Előadó: dr. Bujtor Gyula LL.M munkaügyi, munkavédelmi és adatvédelmi tanácsadó
Időpontja: 2024. április 16.-án és 17.-én.   9.00 – 15.30 óráig
Helyszíne: MOKKA HOUSE Kft. Konferencia terme
3516 Miskolc, Pesti út 52. sz. (ingyenes gépkocsi parkoló a helyszínen rendelkezésre áll)
Időtartama: 16 óra

A képzéssel ellátható tevékenység:

A munkavédelmi képviselő  az egészséget nem veszélyeztető, és biztonságos  munkavégzéssel összefüggő munkavállalói  jogokat  és érdekeket képviseli. Meggyőződik a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munka végzés követelményeinek  érvényesüléséről, így különösen a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról;  az egészség megóvására, illetve a munkabalesetek  és foglalkozási megbetegedések megelőzésére hozott intézkedések végrehajtásáról; a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.

Az alapképzést elvégző munkavédelmi képviselő képes

 • A munkavállalók jogait és érdekeit képviselni, ellátni a jogszabályokban meghatározott jogosultságait, feladatait
 • Részt venni a munkahelyeken az egészségre és a biztonságra vonatkozó munkáltatói döntések előkészítésében, munkavédelmi kérdésekben véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni, intézkedéseket kezdeményezni,
 • Részt venni a balesetek kivizsgálásában, közreműködni a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset körülményeinek feltárásában. 

A képzés témakörei:

Első nap:
Munkavédelmi alapismeretek

A munkavédelem jogszabályi hátterének áttekintése, a munkavédelem és a munkaügy kapcsolata.
A munkavédelmi képviselők kijelölésének, képzésének szabályai, a munkavédelmi képviselők feladatellátásával kapcsolatos jogok és kötelmek rendszere.
A Mvt. 54.§ a hozzá kapcsolódó munkavédelmi és munkaegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek figyelembevételével a kockázat értékeléssel, a kockázatbecsléssel kapcsolatos feladatok ismerete.
A munkaköri alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos előírások.
Az egyes ágazatokon belül előforduló speciális kockázatok (kémiai, biológiai, legionella, pszicho szociális) ismertetése példákon keresztül, vészhelyzetek esetén a szükséges teendők ismertetése
Kockázatkezelés az egyéni és kollektív védelem alkalmazásával
Baleset, munkabaleset, úti baleset, kvázi baleset, incidens, foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció fogalmainak ismertetése, a balesetekkel, fokozott expozíciókkal, foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kötelmek a munkavédelmi képviselő szempontjából.
A munkabaleseti jegyzőkönyv, az üzemi baleseti jegyzőkönyv, részeinek és kitöltésének egyszerűsített ismertetése
A foglalkoztatási hatóságra vonatkozó új szervezeti szabályok és hatáskörök, bírságolási gyakorlat.

Konzultáció:  a részvevők által felvetett kérdések, problémák megbeszélése.

Második nap:

1. A munkavédelmi képviselők feladatellátása a gyakorlatban

 •  A munkavédelmi törvény vonatkozó jogszabályai és adott éven belüli változásai
 • A munkavédelmi képviselő feladatai, kötelezettségei, jogosultsága
 • A munkavédelmi képviselet ellátása, a munkavédelmi képviselő jogállása, jogok és kötelezettségek, a képviselő kedvezményei

2. A munkabaleset kivizsgálása

 • A munkabaleset fogalma
 • A munkabalesettel kapcsolatos foglalkoztatói és munkavállalói kötelezettségek
 • A munkavédelmi baleset bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartásba vétele
 • A munkavédelmi képviselő szerepe a munkabaleset kivizsgálásában
 • Munkavállalói jogok ismerete

3. A raktározás és anyagmozgatás munkavédelmi szabályai

 • A tárolás módjai
 • Az állványos tárolás munkavédelmi követelményei
 • A raktározási munkák és a kézi anyagmozgatás biztonsági, egészségi kockázatai
 • A kockázatok megelőzésének módjai, következményei

4. Konzultáció: a részvevők által felvetett kérdések, problémák megbeszélése

Részvételi díj: 44.400 Ft/fő

A 8 órás továbbképzés tartalma bővebben

Munkavédelmi képviselők 8 órás  továbbképzése

Időtartama: 8 óra (egy nap)

Időpontja: 2024. február 8-án  9.00 óra

Megszerezhető ismeretek:

Az  általános munkavédelmi és munkabiztonsági jogszabályok ismereteinek birtokában  a munkavédelmi képviselő gyakorlati tevékenységének, jogainak és kötelezettségeinek,  a munkavédelem időszerű feladatainak, kérdéseinek az áttekintése, megbeszélése.

A képzés tartalma:

1. A munkavédelmi képviselők feladatellátása a gyakorlatban

 •  A munkavédelmi törvény vonatkozó jogszabályai és adott éven belüli változásai
 • A munkavédelmi képviselő feladatai, kötelezettségei, jogosultsága
 • A munkavédelmi képviselet ellátása, a munkavédelmi képviselő jogállása, jogok és kötelezettségek, a képviselő kedvezményei

2. A munkabaleset kivizsgálása

 • A munkabaleset fogalma
 • A munkabalesettel kapcsolatos foglalkoztatói és munkavállalói kötelezettségek
 • A munkavédelmi baleset bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartásba vétele
 • A munkavédelmi képviselő szerepe a munkabaleset kivizsgálásában
 • Munkavállalói jogok ismerete

3. A raktározás és anyagmozgatás munkavédelmi szabályai

 • A tárolás módjai
 • Az állványos tárolás munkavédelmi követelményei
 • A raktározási munkák és a kézi anyagmozgatás biztonsági, egészségi kockázatai
 • A kockázatok megelőzésének módjai, következményei

4. Konzultáció: a részvevők által felvetett kérdések, problémák megbeszélése

 Részvételi díj: 22.200 Ft/