Munkavédelmi előadó

 

Képzést elvégző megszerezhető kompetenciái:

A munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz.

Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megismerésére.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Alkalmassági követelmények:

  • Szakmai előképzettség: nem szükséges
  • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Szakmai gyakorlat: nem szükséges

A képzés tartalma:

A biztonságos munkavégzés megteremtése,  munkaeszközök kockázatértékelése, a munkavédelem alapfogalmai, a munkahelyek kialakításának általános követelményei, az anyagmozgatás, raktározás, szállítás biztonsága

A képzés óraszáma: 300 óra

Időtartama: 4 hónap

Időbeosztása: heti 3 alkalommal (hétfő – szerda délután, szombat délelőtt)

Tervezett indítás: 2023. 05. 20.

Vizsgára bocsátás feltétele: a képzés eredményes elvégzése, valamint a gyakorlat teljesítése

A képzés elvégzéséről a képző Tanúsítványt ad ki.

Vizsga: akkreditált vizsgaközpont szervezésében történik. A vizsgára való jelentkezésben segítséget nyújtunk.

Vizsga tartalma: írásbeli, gyakorlati vizsga.

Képzési díj: 220.000 Ft

Vizsgadíj: a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjszabása alapján (kb. 60.000 Ft)

A képzés díjára a képzés időtartamára havi részletfizetési lehetőség kérhető.

A Felnőttképzési Törvény értelmében a Diákhitel ZRt. igény szerint kölcsönt is nyújt a felnőttképzésekhez.

További információ: https://diakhitel.hu/kepzesihitel/

 

Jelentkezés