A Munka Törvénykönyve végrehajtásának gyakorlati kérdései

  1. június 14. 9.00 óra

 Munkavégzési viszonyok elhatárolása, megbízás, vállalkozás, munkaviszony jellemző sajátosságai*

Munkaviszony létesítés, határozott idő kikötésének feltétele, próbaidő kikötés.* Kötelezettségek rendszere, utasítás megtagadásának feltétele.* Nyugdíjasok foglalkoztatása* Munkaviszony módosítása, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályai.* Munkaviszony megszüntetés szabályai.* Eljárás a munkaviszony megszüntetésekor.* A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei. A Foglalkoztatás Felügyeleti Hatóság új hatáskörei, a munkaügyi ellenőrzés új szabályai.

  1. június 21. 9.00 óra

 Munkaidő, pihenőidő beosztása.* A munkaidő keret számítása, alkalmazása.* A munkaközi szünet kiadása.*

A szabadság mértéke és kiadása: napokban, órákban történő elszámolás, betegszabadság, arányosítás. ⃰ Megállapodás a szabadság következő évi kiadásáról.*  A  rendkívüli munkaidőben végzett munka, díjazása.*Önként vállalt túlmunka.* Munkaidő nyilvántartása. *  Kötetlen, rugalmas munkarend.* Munkaidő keret alapján történő bérszámfejtés, eljárás a munkaidőkeret előtt megszüntetett munkaviszony esetén.*

Munkabér elszámolási szabályok.* A munka díjazása, bérpótlékok fajtái.* Vasárnapi-, munkaszüneti napi – műszakpótlékok elszámolása.* Távolléti díj számítása.* Munkáltató kártérítési felelőssége, sérelemdíj.*

A munkavállaló kártérítési felelőssége. * Munkaügyi viták rendszere, tapasztalatai.

Előadó:            dr. Bujtor Gyula LL.M. munkajogi szakjogász, munkaügyi,munkavédelmi és adatvédelmi tanácsadó Helyszíne:       MOKKA HOUSE Kft. Konferencia terme, 3516 Miskolc, Pesti út 52. sz.
(ingyenes gépkocsi parkoló a helyszínen rendelkezésre áll)

Részvételi díj: 22.600 Ft + ÁFA/fő egy napos program esetén

                         40.600 Ft+ÁFA/fő két napos program esetén 

A két napra együtt, de egy-egy napra külön-külön is lehet jelentkezni.

Konzultációs lehetőség a megjelölt témakörökön kívüli esetekben is biztosított.

A rendezvény helyszínéül szolgáló épület homlokzati felújítása az udvarról megközelíthető oktatóteremben zajló programot nem zavarja!

Jelentkezési lap

Share This