Dr. Bujtor Gyula – A belső visszaélés bejelentési rendszer 2023-ban (videó)

Témakörök

 • Az 2019/1937 EU Irányelv
 • Az irányelv előzményei
 • Az irányelv átültetése a magyar jogba
 • A 2023 évi XXV. tv (Panasztörvény)
 • A határidők a rendszer létrehozására és működtetésére.
 • Kiknek kötelező és meddig kell létrehozni a belső visszaélés-bejelentési rendszert?
 • Mi a visszaélés?
 • Kikre vonatkozik a panasztörvény?
 • A belső és külső bejelentő rendszer.
 • Ki tehet bejelentést?
 • Mit lehet bejelenteni?
 • Mi a visszaélés bejelentés tárgya?
 • Az etikai és a magatartási kódex
 • Hogyan fogjunk hozzá a visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetéséhez?
 • Belső visszaélés bejelentő rendszer szabályzat
 • Ki működteti és hogyan lehet bejelentést tenni?
 • Ki lehet kivizsgáló?
 • EJEB vizsgálati szempontok (Emberi Jogok Európai Bizottsága)
 • Az írásbeli és a szóbeli bejelentés.
 • Egyéb bejelentési csatornák.
 • Mikor jogszerű a bejelentés?
 • Tájékoztatás és visszaigazolás.
 • A bejelentéssel érintett személy tájékoztatása.
 • Mikor lehet mellőzni a bejelentés kivizsgálását?
 • A kivizsgálás adatvédelme.
 • A személyes adatok kezelése.
 • A bejelentő védelme.
 • Mikor nem illeti meg a bejelentőt a védelem?
 • A foglalkoztató intézkedései a bejelentés alapján.
 • Hatósági ellenőrzés szankciók.
 • Új szabálysértési tényállások.
 • A bejelentő védelmi ügyvéd
 • Az etikai forró drót szakmai indokai.
 • Nemzetközi kutatások eredményei.

Betekintés a videóba és további információ a vásárlásról

 

Dr. Bujtor Gyula – A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 2023-ban (videó)

Témakörök

 • Általános elvek a munkaviszony megszüntetés során
 • A munkaviszony megszüntetés alakiságai
 • A munkaviszonyt megszüntető nyilatkozat közlése
 • A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetése és annak megtámadása
 • A határozott és határozatlan idejű munkaviszony megszűnése, felmondása
 • A képességre és a magatartásra alapított felmondási indok elhatárolása, alkalmatlanság, a nem megfelelő munkavégzést bizonyítása, eljárás egészségügyi alkalmatlanság esetén
 • A létszámcsökkentés, az átszervezés és a minőségi csere
 • Felmondási védelmek
 • Bizonyítási kötelezettség és teher, a bizonyítékok számbavétele és mérlegelése, az indok valósága és okszerűsége
 • Az azonnali hatályú felmondás esetei
 • A próbaidő alatti munkaviszony megszüntetés és a határidők
 • Eljárás a munkaviszony megszüntetése során
 • A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei
 • Keresetindítási határidő és az igazolás

Betekintés a videóba és további információ a vásárlásról

 

Dr. Bujtor Gyula – A Munka Törvénykönyvének változásai 2023-ban (videó)

Témakörök

 • A joggal való visszaélés tilalmával kapcsolatos munkajogi igény érvényesítése során alkalmazandó szabályok
 • A határidő-számítás új szabályai, kézbesítés
 • Jogutódlás esetén tájékoztatási kötelezettség határideje
 • A munkavállaló írásos tájékoztatása tartalma és új határideje
 • Külföldi munkavégzés esetén tájékoztatási kötelezettség változása
 • A munkáltatói utasítás megtagadása szabályai
 • A munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés új szabályai
 • A szabadság kiadás új szabályai
 • A munkaszerződés módosítása a gyermek 8 éves koráig
 • Rugalmas munkafeltételek kisgyermekes szülőknek
 • Új kötelező indokolási kötelezettség a munkaviszony megszűnésekor
 • Felmondási tilalmak
 • Az apasági szabadság új szabályai (jogosulti kör, időtartam, díjazás, nyilvántartása)
 • A szülői szabadság új szabályai (jogosulti kör, időtartam, díjazás, nyilvántartás)
 • A felmondás új szabályai
 • Munkaidő-beosztási változások
 • A határozott idejű munkaviszony változásai, próbaidő arányos megállapítása
 • Egyéb változások

Betekintés a videóba és további információ a vásárlásról