A Munka Törvénykönyve 2023. évi módosítása

2022. november 2-án benyújtották az „Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról” szóló T/1845. számú törvényjavaslatot. A Kormány ezzel a 2022 augusztusa óta át nem vett EU-irányelvekben foglaltakat kívánja a Munka Törvénykönyvébe átültetni, de ezen felül is több új szabállyal bővíti, amelynek eredményeképpen jelentősen változik a Munka Törvénykönyve is. A képzésen szakértő előadóval kerül sor a módosítások megismerésére és értelmezésére.

Témakörök:

A joggal való visszaélés tilalmával kapcsolatos munkajogi igény érvényesítése során alkalmazandó szabályok * A határidő-számítás új szabályai, kézbesítés * Jogutódlás esetén tájékoztatási kötelezettség határideje * A munkavállaló írásos tájékoztatása tartalma és új határideje * Külföldi munkavégzés esetén tájékoztatási kötelezettség változása * A munkáltatói utasítás megtagadása szabályai * A munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés új szabályai * A szabadság kiadás új szabályai * A munkaszerződés módosítása a gyermek 8 éves koráig * Rugalmas munkafeltételek kisgyermekes szülőknek * Új kötelező indokolási kötelezettség a munkaviszony megszűnésekor * Felmondási tilalmak * Az apasági szabadság új szabályai (jogosulti kör, időtartam, díjazás, nyilvántartása) * A szülői szabadság új szabályai (jogosulti kör, időtartam, díjazás, nyilvántartás) * A felmondás új szabályai * Munkaidő-beosztási változások * A határozott idejű munkaviszony változásai, próbaidő arányos megállapítása,* Egyéb változások.

Időpont:                     2022. december 15. 9.00-14.00 óra
Előadó:                       dr. Bujtor Gyula LLM. munkajogi szakjogász, munkaügyi, munkavédelmi és adatvédelmi tanácsadó
Helyszíne:                  Mokka House Kft Konferencia terme, 3516 Miskolc, Pesti út 52.

Részvételi díj:        Személyes részvétellel: 19.800 Ft+ÁFA

Online részvétel esetén: 12.800 Ft+ÁFA

A képzésen a Google Meet-en keresztül internet kapcsolattal rendelkező számítógépről online formában is részt lehet venni. Online jelentkezés esetén a program időpontja előtt kapcsolódási linket küldünk, a kapcsolódás külön telepítést nem igényel!
A képzés interaktív, online formában kérdések is feltehetőek.

Jelentkezési lap