Közterület-felügyelő

10324005 számú szakképesítés

KEOR szám: 1032

Munkaterület leírása:

A közterület-felügyelő ellenőrzi a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét. Közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet, a közbiztonság, a közrend, valamint az önkormányzati vagyon védelmében és a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában. Intézkedést kezdeményez a szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személlyel szemben, személyes adatokat kezel, szükség esetén támadáselhárító, vagy kényszerítő eszközöket alkalmaz. Tájékoztatást ad a hozzá forduló személyek részére, szükség esetén segítséget, illetve elsősegélyt nyújt a rászorulók részére. Kapcsolatot tart rendvédelmi és rendészeti szervekkel, társadalmi szervezetekkel, közszolgáltatókkal. Őr- és járőrszolgálatot lát el közterületen. Híradástechnikai, térfelügyeleti, informatikai eszközöket használ. Tevékenységét a releváns információk írásbeli jelentésbe foglalásával, folyamatosan dokumentálja. Meghozott döntéseiért és szakmai tudása fejlesztéséért felelősséget vállal.

Jelentkezés bemeneti feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

Óraszám:   320 óra          (6 hónap)

A képzés formája:

Jelenléti oktatás, online oktatás, gyakorlat.

Időbeosztás: jelenléti oktatás esetén heti két alkalom hétköznap délután, vagy szombat délelőtt

Tervezett indítás: 2023. 05. 13.

A tanfolyamot indítani a fenti időpontban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Szakképesítést igazoló bizonyítvány

Szakmai követelmények:

  • Megkülönbözteti a közszolgálati tevékenység főbb ágait, ismeri azok jogi szabályozóit, az államszervezetben és az önkormányzati rendszerben elfoglalt helyük szerint.
  • Ellenőrzi a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét.
  • Közreműködik a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, a közbiztonság és közrend megóvásában, részt vesz az önkormányzati vagyon védelmében és a társadalmi bűn-megelőzési feladatok megvalósításában.
  • A közterületen tetten ért jogsértőt figyelmezteti, helyszíni bírságot szab ki, feljelentést tesz, vagy egyéb intézkedést foganatosít.
  • Együttműködik a rendvédelmi, rendészeti szervekkel, egyéb társszervezetekkel, ügyfelekkel.
  • Őr és járőrszolgálatot lát el közterületen.
  • Napi tevékenységéről jelentést készít, irodai eszközöket használ, térfigyelő rendszert működtet.
  • Az ügyfelekkel megfelelő szinten kommunikál, szükség esetén elsősegélyt nyújt.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány megszerzése.

Vizsga témakörei:

Írásbeli vizsga:

Közterület-felügyelői elméleti alapismeretek. (Jogi ismeretek, járőr tevékenységgel kapcsolatos ismeretek, dokumentáció, dokumentálás ismereti.)

Projekt feladat (gyakorlat)

  •  Komplex szituációs feladat elvégzése a közterület felügyeleti feladatok gyakorlatából.
  • A gyakorlati feladathoz kapcsolódó kérdések megválaszolása.

A képzés helyszíne:    Elmélet: Matéria Bt. oktatóterme (3530 Miskolc, Széchenyi út 88. sz.)

Időbeosztás:                Heti 2 alkalom délután, vagy szombaton délelőtt.

Képzés díja: 190.000 Ft/fő

Vizsgadíj:       a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően

A szakképesítő vizsgát az akkreditált vizsgaközponttal együttműködve a képzés helyszínén is meg tudjuk valósítani.

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

 

Jelentkezés