Kézműves sörgyártó

07214011 számú szakképesítés

KEOR kód:  0721 Élelmiszergyártás

Munkaterület leírása:

A Kézműves sörgyártó munkája során ellátja egy sörfőző üzem rábízott feladatait, vagy akár saját kézműves sörfőzdét vezet. Részt vesz a sörkészítés előkészítő, termelési- és befejező folyamataiban. A sör előállításához szükséges alap-, segéd- és járulékos anyagokat rendel, minősít, napi termelést, szakmai számításokat végez, gépeket kezel, minőségbiztosításhoz kapcsolódó dokumentációt vezet. Félkész és készterméket vizsgál, minősít. Figyel a biztonságos munkavégzésre, betartva a jövedéki, higiéniai, munka-, tűz és környezetvédelmi előírásokat.

Jó munkakapcsolatot tart fent a beszállítókkal, megrendelőkkel, hatóságokkal. Nyitott az innovációra, az új ízekre, technológiákra, szakmai trendekre. Technológiai tudását, kifinomult érzékszerveit felhasználva részt vehet új termék fejlesztésében. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti, nyitott és együttműködő munkatársaival, döntései megalapozottak.

Jelentkezés bemeneti feltételei:

Iskolai előképzettség: középfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: –

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

Óraszám: 400 óra      (4 hónap)

A képzés formája:

Jelenléti oktatás, online oktatás, gyakorlat.

Időbeosztás: jelenléti oktatás esetén heti két alkalom hétköznap délután vagy szombat délelőtt

Tervezett indítás: 2023. 02. 25.

A tanfolyamot indítani a fenti időpontban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Szakképesítést igazoló bizonyítvány.

Szakmai követelmények:

 • Tisztában van a sör előállításához elengedhetetlenül fontos malátagyártás műveleteivel, folyamataival.
 • Ismereteire támaszkodva választja ki és rendeli meg a szükséges alapanyagokat, melyeket átvesz és szakszerűen tárol.
 • A beszállítókkal jó munkakapcsolatot tart fent.
 • Elvégzi az alapanyagok vizsgálatát, minősítését. Vízkezelést végez.
 • Főzőházi műveleteket végez: cefrézési eljárásokat, cefreszűrést, komlóforralást, komlószűrést végez és ellenőriz.
 • Kezeli a sörlevet, főzőházi kihozatalt számít, szakmai számításokat végez.
 • Hagyományos vagy korszerű erjesztést vezet. Utóerjesztést vezet.
 • Elvégzi a sör szűrését, stabilizálását, fejtését.
 • Félkész- és késztermék vizsgálatokat végez, minősít.
 • Szakszerűen üzemelteti a technológiához szükséges gépeket, berendezéseket.
 • Gondoskodik a gépek, berendezések tisztításáról, fertőtlenítéséről, karbantartásáról.
 • Gondoskodik a keletkező melléktermékek és hulladékok szakszerű kezeléséről.
 • A vonatkozó munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és jövedéki előírásokat maradéktalanul betartja.
 • Részt vesz a napi termelési és adminisztrációs feladatokban.
 • Termékfejlesztésben vesz részt.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsgatevékenység:

Akkreditált vizsgaközpontban

Írásbeli vizsga: kézműves sörkészítés technológiai és gépészeti ismeretek

A vizsgázó egy komplex feladatalapot old meg, mely technológiai, gépészeti, valamint munka-, tűz-, környezetvédelem, higiénia és jövedéki ismeretek feladatokat tartalmaz.

Projektfeladat: a kézműves sörkészítés gyakorlati bemutatása, valamint szóbeli problémamegoldó feladatok

A képzés helyszíne:
Elmélet: Matéria Bt. oktatóterme (3530 Miskolc, Széchenyi út 88. sz.)
Gyakorlat: Matéria Bt. oktatóterme (3530 Miskolc, Széchenyi út 88. sz.)

Időbeosztás:
Elmélet: jelenléti oktatás esetén heti 2 alkalom hétköznap délután vagy szombat délelőtt
Gyakorlat: heti 2 alkalom hétköznap délután vagy szombat délelőtt

Képzés díja: 240.000 Ft/fő

Vizsgadíj:       a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően

A szakképesítő vizsgát az akkreditált vizsgaközponttal együttműködve a képzés helyszínén is meg tudjuk valósítani.

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

Jelentkezés