Kerékpárszerelő

07153008 számú szakképesítés

KEOR szám: 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar

Munkaterület leírása:

A kerékpárszerelő új kerékpárok összeszerelését, beállításait továbbá a kerékpárok teljes körű szervizelését végzi.

Ellátja a kapcsolódó ügyfélszolgálati, szakmai tájékoztatói, tanácsadói és kereskedelmi tevékenységeket egyaránt. Tisztában van vele, hogy milyen alkatrészekből, és hogyan épül fel egy kerékpár, ismeri a kerékpár egészének, valamint a részrendszereihez, illetve a gépelemeihez kapcsolódó működési elveit. Magas fokú diagnosztikai kultúrával rendelkezik, korszerű hibakeresési módszereket alkalmaz. Szem előtt tartja a megrendelők, illetve az ügyfelek igényeit, az aktuális trendeket, új technológiai megoldásokat és a változatos, innovatív módszereket.

Jártas az e-bike, pedelec világában is. Munkája során raktári, illetve készletgazdálkodást végez. Alkalmazza a szükséges szoftvereket. A felhasználandó alkatrészeket, valamint a kompletten szerelendő szerkezeti egységeket kiválasztja és az egész szerelési tevékenységet előzetesen megtervezi.

A felhasználandó anyagokat, valamint a szükséges segédanyagokat előkészíti. Szakszerűen használja a gépeket, kézi szerszámokat.

 Jelentkezés bemeneti feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

Óraszám:   500 óra          (7 hónap)

A képzés formája:

Jelenléti oktatás, online oktatás, gyakorlat.

Időbeosztás: jelenléti oktatás esetén heti két alkalom hétköznap délután, vagy szombat délelőtt

Tervezett indítás: 2023. 02. 25.

A tanfolyamot indítani a fenti időpontban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Szakképesítést igazoló bizonyítvány

Szakmai követelmények:

 • Munkadarab vagy térhatású ábra alapján egyszerű geometriájú alkatrészről felvételi vázlatot készít.
 • Műszaki dokumentáció (összeállítási rajz és darabjegyzék) alapján csavarkötéssel, szegecskötéssel egyszerű alkatrész-csoportokat összeszerel.
 • Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket összeállít.
 • Egyszerű villamos áramkörökön elvégzi a feszültség, áramerősség és ellenállás mérését.
 • Egyszerű elektrotechnikai alaptörvényeket méréssel igazol.
 • Az áramköri elemeket a választott technológia szerint szakszerűen csatlakoztatja.
 • Villamos kötéseket és lágyforrasztással készült kötést hoz létre.
 • Azonosítja és kezeli a hiba- és túl áram védelmi eszközöket. Felismeri a lehetséges veszélyforrásokat.
 • Az elvégzett munkát dokumentálja. Szövegszerkesztő, vagy táblázatkezelő programban rögzíti a mérési eredményeket.
 • Az új kerékpár szerkezeti egységeit szakszerűen összeszereli. Az alkotóelemeket előkészíti. Beépíthetőségüket előzetesen ellenőrzi, állagmegóvásukról korszerű kenéstechnikával gondoskodik, a csatlakozórészek egymáshoz viszonyított (relatív) helyzeteit beállítja.
 • A kerékpár teljes körű szervizelésének első lépéseként diagnosztizál. Korszerű hiba felmérést végez a megrendelő/ügyfél kikérdezésétől a műszeres vizsgálatokig.
 • A javításhoz szükséges mértékben szétszereli a kerékpárt. A kézi szerszámokat, gépeket berendezéseket, szerkezeti és segédanyagokat szakszerűen kezeli, illetve alkalmazza.
 • Az ügyfeleket, vásárlókat fogadja, telefonon, e-mailen kapcsolatot tart, kérdésekre szakszerűen válaszol. A rendeléseket felveszi, illetve az interneten beérkezett rendeléseket is.
 • A megrendelőt/ügyfelet praktikus tanácsokkal látja el a járműve biztonságos és jogszerű használatával/üzemeltetésével kapcsolatosan.
 • Az ügyfél/vásárló felmerülő kérdéseit szakszerűen ugyanakkor közérthetően megválaszolja. Felismeri a laikus, vagy éppen hozzá nem értő vásárló/ügyfél igényeit és annak megfelelő kielégítő szintű útmutatással látja el.
 • Komplexitásában birtokolva a szakma elméleti és gyakorlati ismereteit, a kérdések széles körére válaszol.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány megszerzése.

Vizsgatevékenység:

A szakképesítő vizsgát az akkreditált vizsgaközponttal együttműködve a képzés helyszínén is meg tudjuk valósítani.

Vizsga témakörei:

Írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsgán a kerékpárszerelő szakképesítés szakmai elméleti tanulási eredményeinek átfogó felmérése történik egy feleletválasztós tesztfeladatot kell a vizsgázónak megoldania.

Témakörei:

Kerékpárszerelés gépészeti alapjai feladat (alapvető gépészeti mérések, ellenőrzések, mértékegységek; SI, anyag szerkezettani alapismeretek, alkalmazott fémek tulajdonságai, kompozitok, mechanikai, technológiai jellemzők, felületkezelés/védelem, szakrajz olvasás alapismeretek, szabványos jelölések, műhelyrajzok, összeállítási rajzok korszerű ábrázolások. Munkabiztonság, tűzvédelem, környezetvédelem. Műszaki tanácsadás. Számla kiállítása.

 Projekt feladat (gyakorlat)

 Komplex kerékpár diagnosztika és javítási feladat elvégzése

Erőátvitel, váz, fékek, jármű villamosság- elektronika- motor- pedelec, kiegészítő berendezések.

A gyakorlati feladathoz kapcsolódó kérdések megválaszolása.

 

A képzés helyszíne:    Elmélet: Matéria Bt. oktatóterme (3530 Miskolc, Széchenyi út 88. sz.)

Gyakorlat: szerelő műhely

Időbeosztás:               heti 2 alkalom délután, vagy szombaton délelőtt.

Képzés díja: 220.000 Ft/fő    (7 havi részletfizetés igénybe vehető)

Vizsgadíj:       a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

 

Jelentkezés