Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

07153009 számú szakképesítés

KEOR kód:  0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar

A képesítési követelményt előíró jogszabály: 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gép-járműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről.

Munkaterület leírása:

A gumiabroncs-javító és kerék kiegyensúlyozó feladata a gumiabroncsok szervíztevékenységét végző műhely üzemeltetése. A gépjármű kerékpánttal, gumiabronccsal és keréknyomás-figyelő rendszerekkel, valamint azok tartozékaival kapcsolatos feladatok ellátása a kereskedelem, a javítás, a szerelés, a kiegyensúlyozás, a tárolás, a környezetvédelem, a munkavédelem területén. A szakemberek a fenti feladatokat önállóan vagy a műhelyben dolgozó kollégáikkal együttműködve végzik.

Jelentkezés bemeneti feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: –

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

Óraszám: 500 óra            (5 hónap)

Időbeosztás: jelenléti oktatás esetén heti két alkalom hétköznap délután vagy szombat délelőtt

Tervezett indítás: 2023. 04. 22.
A tanfolyamot indítani a fenti időpontban megfelelő létszám esetén tudjuk, ennek hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi kezdésre módosítjuk.

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Szakképesítést igazoló bizonyítvány, mely megfelel a 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet követelményeinek.

A képzés formája:

Jelenléti oktatás, online oktatás, gyakorlat.

Szakmai követelmények:

 • A kerék gépjárműre való és a gumiabroncs kerékpántra való fel- és leszerelését végzi.
 • Mobil és stabil kiegyensúlyozó gépeken a kerék kiegyensúlyozását végzi.
 • A kerékpánt és gumiabroncs hibáit megállapítja.
 • Gumiabroncs javíthatóságát megállapítja.
 • Gumiabroncs és tömlőjavítást végez.
 • A kerékpánt és gumiabroncs, adott gépjárműre való szerelhetőségét (oldal, forgás-irány) megállapítja.
 • Gondoskodik a gumiabroncs szerviz üzemeltetéséről.
 • Kerékpántokkal, gumiabroncsokkal és azok tartozékaival kereskedik.
 • Új, használt és selejt kerékpántok, gumiabroncsok, és tartozékok szakszerű tárolásáról gon-doskodik.
 • TPMS kerékszenzort diagnosztizál és programoz. A különböző TPMS szenzorokat az adott típusnak megfelelően szereli.
 • Betartja és betartatja a munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokat
 • Ügyfelekkel, el-lenőrző hatóságokkal kapcsolatot tart, reklamációt kezel
 • Számlát készít, pénztárt kezel.
 • Raktárkészletet kezel, munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat végez.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány megszerzése.

Írásbeli vizsga:

 Az írásbeli vizsgán a Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítés szakmai elméleti tanulási eredményeinek átfogó felmérése történik.

Témakörök

 • Gumijavító műhely üzemeltetése
 • Munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelem, biztonságtechnika, érintésvédelem
 • Gumiabroncs anyagai, szerkezete, fajtái, szerkezeti elemei, műszaki tulajdon-ságai.
 • Feliratelemzés. Optimális üzemeltetés feltételei.
 • Javítás anyagai, technológiái, eszközei.
 • Keréktárcsák, szelepek.
 • Szerelés, kiegyensúlyozás gépei, műveletei.
 • Futómű és fékrendszerek hibái és velük összefüggő gumiabroncs kopási képek.

Projektfeladat: (gyakorlati feladat)

Kerék leszerelése, vizsgálata, javítása, visszaszerelése, a megfelelő anyagok, szerszámok, gépek, berendezések használatával, a felhasznált anyagok, gépek és technológiai folyamatok elméletének alkalmazásával. TPMS szenzor programozása. A vevővel/ügyféllel történő kommunikáció, a szakmai –műszaki- tanácsadás és a számla elkészítése a projektfeladaton belül a vizsgabizottsággal kommunikálva történik.

A képzés helyszíne:

Elmélet: Matéria Bt. oktatóterme (3530 Miskolc, Széchenyi út 88. sz.)
Gyakorlat: MTR Autószervíz 3560 Felsőzsolca, Ipari út 1. sz.

Időbeosztás:

Elmélet: heti 2 alkalom délután
Gyakorlat: hétvégén, szombati napokon.

Képzés díja: 190.000 Ft/fő

Vizsgadíj:  a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően

A szakképesítő vizsgát az akkreditált vizsgaközponttal együttműködve a képzés helyszínén is meg tudjuk valósítani.

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

Jelentkezés