Demencia gondozó

09214001 számú szakképesítés

A demencia gondozó egy interprofesszionális (más szakmákkal együttműködő egy közös cél érdekében) csapat tagja, olyan szakember, aki a demenciával élők komplex ellátása során együttműködik más segítő szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit, melyek a megváltozott viselkedést eredményezik. Olyan segítő szakember, aki hatékony kommunikációval, empátiával és szakértelemmel képes ellátni a gondozásra szoruló idős beteget. Partneri kapcsolatot alakít ki a gondozott családtagjaival, magas szinten alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit. Elsajátítja és betartja a gondozás során nélkülözhetetlen etikai normákat.

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: szociális alapképzettség 12/2020., 150/2021. (VII.6.), 139/2015.(VI.9.) kormányrendeletek szerint:
A 12/2020. kormányrendelet szerint:
● Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03)
● Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06)
● Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05)
● Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04)
● Ápoló (5 0913 03 01)
● Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02)
● Gyakorló ápoló (5 0913 03 04)
● Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09)
A 150/2012. (VII. 06.) Kormányrendelet szerint:
● 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
● 32 723 01 Ápolási asszisztens
● 55 723 01 Ápoló
● 54 720 01 Egészségügyi asszisztens
● 55 762 01 Foglalkozás-szervező
● 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
● 55 762 02 Gerontológiai gondozó
● 52 723 01 Gyakorló ápoló
● 54 723 02 Gyakorló ápoló
● 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens
● 52 723 03 Gyakorló mentőápoló
● 54 723 01 Gyakorló mentőápoló
● 55 723 11 Mentőápoló
● 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó
● 54 762 02 Szociális asszisztens
● 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló
● 54 762 03 Szociális szakgondozó
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről:
● szociális munkás
● okleveles egészségügyi szociális munkás
● okleveles szociális munkás
● gyógytornász
● fizioterapeuta
● okleveles rehabilitációs szakember
● mentálhigiénikus
● diplomás ápoló
● szociálpedagógus
● szociális menedzser
● gerontagógus

Foglalkozás egészségügyi vizsgálat: nem szükséges

A képzés időtartama: 6 hónap

A képzés formája:
távoktatás (online), jelenléti oktatás (konzultáció)
Jelenléti oktatás szombati napokon 9.00-15.00 óráig

Időbeosztás:
Távoktatás: a csoport igényéhez alkalmazkodva
Jelenléti oktatás: szombatonként, meghatározott dátum szerint

Gyakorlat: Idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápoló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat

Elindult, csatlakozási lehetőség 2024. 01.19-ig

Gyakorlat helyszíne: Szociális intézmény

Szakképesítő vizsga tartalma:
Záródolgozat készítése és bemutatása: meghatározott tartalom és forma szerint.

Vizsgáztató: Akkreditált vizsgaközpont (a vizsga szervezésében a vizsgaközponttal együttműködünk)

A képzés költsége:

Képzési díj: 120.000 Ft

Vizsgadíj:       a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően (60.000 Ft)

A szakképesítő vizsgát az általunk kiadott tanúsítványt követően egy független, akkreditált vizsgaközponttal a képzés helyszínén megszervezzük, így nem kell egyénileg vizsgaközpontot keresni, és idegen környezetben, egyéni jelentkezés útján vizsgázni!

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

Jelentkezés