Aranykalászos gazda

részszakma

Munkaterület leírása:

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes az önálló mezőgazdasági termelő kisvállalkozás  kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően végezni.

Jelentkezés bemeneti feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Egészségügyi alkalmasság: Foglalkozás egészségügyi vizsgálat  szükséges

Óraszám: 480 óra            (4 hónap)

A képzés formája:

Jelenléti oktatás, online oktatás, gyakorlat.

Időbeosztás: jelenléti oktatás esetén heti két alkalom hétköznap délután, vagy szombat délelőtt

Tervezett indítás: jelentkezés szerint folyamatosan

A képzés elvégzését igazoló dokumentum:

Részszakképesítést igazoló bizonyítvány

Szakmai követelmények:

Növénytermesztési, kertészeti  ismeretek:

Talaj előkészítési, talajművelési vetési, növénytermesztési, betakarítási feladatok szakszerű, a modern agrotechnikai eljárásoknak megfelelő végzése. A betakarított termések szakszerű raktározási, szállítási értékesítési feladatainak ellátása.

Állattartási és állattenyésztési ismeretek:

A gazdaságban tenyésztett állatok szaporításával, gondozásával értékesítésével kapcsolatos feladatok végzése, a napi takarmányozási, állattartási higiéniai feladatok szakszerű ellátása.

Gazdálkodási ismeretek:

A mezőgazdasági kisüzem, vállalkozás működtetéséhez szükséges jogi, számviteli ismeretek elsajátítása és alkalmazása. Marketing és értékesítési feladatok végzése, adminisztrációs feladatok ellátása. Számla, számviteli bizonylatok kiállítása, vevőkkel, piaci szereplőkkel való kapcsolattartás, kommunikáció.

 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány megszerzése.

Vizsgatevékenység:

A szakképesítő vizsgát az akkreditált vizsgaközponttal együttműködve a képzés helyszínén is meg tudjuk valósítani.

 Vizsga témakörei:

Projektfeladat: (gyakorlati feladat)

A gyakorlati vizsga négy vizsgarészből áll:

  • Állattartás, állattenyésztés
  • Növénytermesztés, kertészet
  • Gépüzemeltetés
  • Szakmai beszélgetés a gyakorlati vizsgatételekhez kapcsolódóan

 

A képzés helyszíne:  Elmélet: Matéria Bt. oktatóterme (3530 Miskolc, Széchenyi út 88. sz.)

Gyakorlat: Működő mezőgazdasági gazdaság

Képzés díja: 120.000 Ft/fő

Vizsgadíj:       a vizsgáztató akkreditált vizsgaközpont díjtarifájának megfelelően

A képzési díjra kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

 

Tájékoztató letöltése.

Jelentkezési lap letöltése.